Duurzaam watermanagement

Duurzaamwatermanagement

Duurzame oplossingen op watermanagementgebied worden steeds belangrijker

Duurzame oplossingen op watermanagementgebied worden steeds belangrijker. Zo krijgen we in Nederland steeds meer te maken met hevige regenval als gevolg van klimaatverandering. Daarnaast kunnen grondwaterstanden in de zomer weer enorm laag zijn, wat weer een negatieve invloed heeft op de natuur en landbouw. Volgens de voorspellingen zet deze ontwikkeling zich nog wel een tijdje door. Dat betekent voor overheden: anticiperen. En daar helpen we gemeenten, provincies en waterschappen graag bij.

Hulp nodig bij watermanagement-vraagstukken of een andere vraag over onze dienstverlening?

Waarmee kunnen wij je helpen?

  • Kostenbesparende en duurzame DSI®regenwaterinfiltratie om wateroverlast tegen te gaan

  • Aanleg van foliekwelschermen en kunststofdamwand om milieu te beschermen

  • Water zuiveren en behandelen om veilig te maken voor milieu

  • Overpompen, pompverhuur en groene energie

  • Voor elke situatie de juiste booroplossing

Duurzaam watermanagement

Hulp nodig bij watermanagement-vraagstukken of een andere vraag over onze dienstverlening?

Scroll naar top