Duurzaam watermanagement

Duurzaamwatermanagement

Duurzame oplossingen op watermanagementgebied worden steeds belangrijker

Duurzame oplossingen op watermanagementgebied worden steeds belangrijker. Zo krijgen we in Nederland steeds meer te maken met hevige regenval als gevolg van klimaatverandering. Daarnaast kunnen grondwaterstanden in de zomer weer enorm laag zijn, wat weer een negatieve invloed heeft op de natuur en landbouw. Volgens de voorspellingen zet deze ontwikkeling zich nog wel een tijdje door. Dat betekent voor overheden: anticiperen. En daar helpen we gemeenten, provincies en waterschappen graag bij.

Hulp nodig bij watermanagement-vraagstukken of een andere vraag over onze dienstverlening?

Waarmee kunnen wij je helpen?

Wateroverlast voorkomen

Met onze kostenbesparende en duurzame DSI®regenwaterinfiltratie brengen we overtollig regenwater direct terug in de bodem. Veilig en efficiënt.

Foliekwelschermen

Foliekwelschermen zijn een duurzame uitkomst op plaatsen of situaties waar de omgeving waterdicht afgeschermd dient te worden. Van kwelwater of van een vervuilingsbron.

Kunststofdamwanden

Wil je dijken, oevers en watergangen beschermen en worden er hoge eisen gesteld aan de keerwand? Dan is een kunststofdamwand een duurzame en flexibele oplossing.

Waterzuivering en -behandeling

Wil je water zuiveren of behandelen om het veilig te maken voor het milieu? Wij kunnen de benodigde installaties voor je ontwerpen, bouwen, verhuren en onderhouden.

Overpompen en pompverhuur

Door onze omvangrijke verhuurvloot aan tijdelijke pompinstallaties, kunnen we snel inspelen op je vraag. Liever een vaste maatwerk pompinstallatie? Doen we ook.

Booroplossingen

Elke situatie, grondsoort en boringsdoel vraagt om een specifieke booroplossing. Henk van Tongeren heeft voor elk vraagstuk een passende boortechniek.

Hulp nodig bij watermanagement-vraagstukken of een andere vraag over onze dienstverlening?

Scroll naar boven