Wat we doen

Wat we doen bij Henk van Tongeren

Veelzijdige oplossingen in de watertechniek

Henk van Tongeren Water & Techniek levert veelzijdige oplossingen in de watertechniek. Zowel aan bedrijven als overheden. Eigenlijk doen we alles om jouw project in beweging te houden. Want wie veilig wil werken in een droge bouwkuip, een tunnel wil graven of de natuurlijke omgeving duurzaam wil infiltreren heeft de juiste technieken, ervaring en mankracht nodig. Daar hebben wij inmiddels al meer dan 70 jaar ervaring mee.

Welke diensten leveren wij

Bronbemaling

Bij elk bouwproject waar werkzaamheden in de grond worden verricht is bronbemaling nodig. Wij zorgen voor de juiste bronbemaling, zodat jij droog en veilig kan werken.

Duurzaam watermanagement

Wij helpen gemeenten, provincies en waterschappen bij het oplossen van allerlei vraagstukken over watermanagement, zoals het voorkomen van wateroverlast.

Wat kun je verwachten als je met ons werkt?

Omvangrijke en complexe installatie- en grondwatervraagstukken vragen om een slagvaardige aannemer met een technische en vooruitziende blik. Wij hebben de juiste technieken in huis om de klus te klaren, de mentaliteit om flink de handen voor je uit de mouwen te steken en hebben altijd het beste resultaat voor ogen. Dit betekent voor ons ook dat wij al een paar stappen vooruitdenken tijdens een project. Om risico’s die verstrekkende (financiële) gevolgen kunnen hebben actief te kunnen ondervangen. Hierin gaan we erg ver. Elke vorm van maatwerk is mogelijk als we hiermee tot de beste oplossing kunnen komen voor jouw vraagstuk.

Ingrijpen in het grondwater brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee. Net als risico’s voor het milieu, veiligheid en kosten. En daar zit je als klant niet op te wachten. Daarom dragen wij breed de verantwoordelijkheid voor dit stuk. Met als doel: zorgen dat water niet tegen je werkt, maar voor je gaat werken. Of het nu gaat om een kleine opdracht of miljoenenproject: als ‘aannemer’ zijn wij continue bezig om risico’s actief te ondervangen, dragen we efficiënte oplossingen aan en denken we vooruit om omgevingskosten zoveel mogelijk te voorkomen.

Net als technisch inzicht en ervaring is kennis van relevante wet- en regelgeving een belangrijke voorwaarde voor succes bij grondwaterprojecten. Helemaal als het gaat om bemalingsprojecten waarbij vaak grote hoeveelheden water aan de bodem worden onttrokken. Wij hebben de kennis in huis van alle hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving. We houden rekening met de eisen die gesteld worden aan bemalingen en boringen door waterschap of provincie, we leven bijbehorende protocollen na en zorgen voor het verkrijgen van benodigde vergunningen. Regel je dit niet (volledig), dan kan dit grote risico’s met zich meebrengen die zich voor jou vertalen naar torenhoge kosten. Dat laten wij uiteraard niet gebeuren. Wij nemen dit regelwerk voor je uit handen en bieden je de zekerheid dat alles tot in de puntjes wordt geregeld.

Het verkleinen van de footprint van technische installaties is een van de speerpunten waarop wij ons richten. Wij werken waar mogelijk op basis van duurzame, groene energie, zodat de belasting voor het milieu tot een minimum beperkt blijft. Ook werken we voortdurend aan de ontwikkeling van vernieuwende, duurzame en besparende technieken en aan het verbeteren van bestaande producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan onze Green PowerBox® en Green PowerPanel® waarmee je tijdelijk op elke gewenste locatie kan beschikken over duurzame energie. Of aan onze DSI® techniek, waarmee we grote hoeveelheden water op een effectieve en duurzame manier in de bodem kunnen infiltreren.

Bij installatie- en grondwaterprojecten zijn vaak meerdere partijen betrokken: architecten, projectontwikkelaars, uitvoerders en overige vakspecialisten. Maar ook burgers en andere belanghebbenden zonder specialistische kennis. Wij zijn de expert in het slaan van bruggen (liefst tunnels…;-)) tussen deze verschillende partijen. Heldere communicatie is hierbij van cruciaal belang. We spreken niet alleen ieders taal, maar kunnen ook een pragmatische vertaalslag maken die door alle partijen begrepen wordt.

Bronbemaling nodig of een andere vraag over onze dienstverlening?

Scroll naar boven