Bronbemaling

Bronbemaling

Bronbemaling: nodig bij elk grondproject

Bij elk bouwproject waar werkzaamheden in de grond worden verricht is bronbemaling nodig. Denk aan de aanleg van een tunnel, het bouwen van een nieuwe woonwijk of de aanleg van een zwembad. Bij het graven van de nodige putten of sleuven wil je namelijk niet gehinderd worden door het aanwezige grondwater. Henk van Tongeren zorgt dan voor de juiste bronbemaling. We onttrekken water aan de bodem, zodat de grondwaterstand – plaatselijk en tijdelijk – wordt verlaagd. Op deze manier zorgen we voor een veilig en stabiel ontgravingsvlak en een plek waar droog gewerkt kan worden tijdens de aanleg van infrastructurele werken, leidingen of riolering. Waar nodig zetten we dit ook weer terug in de bodem.

Bronbemaling nodig of een andere vraag over onze dienstverlening? Neem gerust contact met ons op.

Hoe werkt bronbemaling?

Om water te kunnen onttrekken aan de bodem, kunnen verticale (filters of bronnen) en / of horizontale (drains) systemen worden aangebracht. In principe worden er 3 typen bemaling onderscheiden:

  • 1

    Open bemaling

  • 2

    Freatische bemaling

  • 3

    Spanningsbemaling

Henk van Tongeren_A3A5039

“Wij zorgen voor een veilig en stabiel ontgravingsvlak en een plek waar droog gewerkt kan worden tijdens de aanleg van infrastructurele werken, leidingen of riolering.”

Welke technische mogelijkheden zijn er?

Je kunt grondwater verticaal of horizontaal uit de bodem onttrekken. Bij verticale bronbemaling wordt overtollig grondwater afgevoerd via verticaal geplaatste zuigbuizen (filters). De filters worden daarbij rondom de bouwput geplaatst.

Bij horizontale bemaling gebeurt dit via horizontaal geplaatste zuigbuizen (drains). Deze drains worden onder de bouwput gefreesd. Bij bouwputten kan dus zowel gebruik gemaakt van verticale als van horizontale bemaling. Bij het aanleggen van ondergrondse kabels of leidingtracés gebruiken we vaak de horizontale bemaling.

Om via een verticale of horizontale methode te kunnen ontwateren, maak je gebruik van vacuüm of zwaartekracht. Bij zwaartekrachtbemaling kan het water – onder invloed van de zwaartekracht – zelf naar de bron stromen. Bij vacuümbemaling kan dit niet en wordt het water met behulp van een vacuüm aangezogen.

Bronbemaling met snelle uitvoering

Ben je als aannemer of zzp'er op zoek naar bronbemaling voor jouw lokale of landelijke project? Vraag voor een snelle opvolging en uitvoering gemakkelijke een offerte aan bij Bronbemaling.com. Hier voeren we niet alleen bronbemaling uit, maar denken met je mee vanuit onze jarenlange ervaring op het gebied van watermanagement.

Omgevingsmanagement

Wij voelen ons niet alleen verantwoordelijk voor het slagen van jouw project, maar ook voor het beschermen van de omgeving. Als er bemaalt moet worden, verander je het aanwezige watersysteem. De mens en de natuur mogen hiervan natuurlijk geen hinder ondervinden. Dit betekent dat omgevingsmanagement voor ons een dagelijks vanzelfsprekend feit is en wij bij het ontwerpen van maatwerkoplossingen altijd focus houden op het beste resultaat voor de omgeving en jouw project.

Geautomatiseerde maatwerkbemaling

Om het verkrijgen van een onttrekkingsvergunning te versoepelen – of de noodzaak ervan zelfs te voorkomen! – heeft Henk van Tongeren een efficiënte, geautomatiseerde bemalingstechniek ontwikkeld. Met deze methode kan het onttrekkingsdebiet sterk gereduceerd worden.

Bronbemaling nodig of een andere vraag over onze dienstverlening?

Scroll naar boven