Privacyverklaring

Proclaimer

De internetsite van Henk van Tongeren Grondwatertechniek is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gebracht. Wij doen er alles aan om de inhoud van deze site actueel en juist te houden. Komt u desondanks informatie tegen die niet correct dan wel verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit wilt laten weten. Bel ons op telefoonnummer 055 – 368 23 00 of stuur een mail naar info@henkvantongeren.nl. Bij voorbaat hartelijk dank.

Privacy verklaring

Bij Henk van Tongeren Grondwatertechniek hechten we veel belang aan de privacy van klanten en bezoekers van onze website. U mag erop rekenen dat wij alle privacygevoelige gegevens die u aan ons verstrekt op vertrouwelijke wijze behandelen en alleen gebruiken voor het door u beoogde doeleinde.