Over ons

Guido van TongerenHenk van Tongeren Water & Techniek is een gerenommeerd, stabiel familiebedrijf met bijna 70 jaar technische ervaring. Vandaag de dag leveren we veelzijdige oplossingen op het gebied van installatietechniek, grondwatertechniek en duurzame energie, zowel aan bedrijven als aan overheid. Op basis van onze expertise kunnen we u elke vorm van maatwerk leveren, tot complete ontzorging aan toe. We nemen ons vak, onze klanten en het milieu serieus. Daarbij nemen we breed onze verantwoordelijkheid. We werken dan ook voortdurend aan de ontwikkeling van vernieuwende, duurzame of besparende technieken en aan het verbeteren van bestaande producten en diensten. We zien kansen, houden van een uitdaging en denken graag in oplossingen. Dit, in combinatie met onze brede kennis en ervaring, stelt ons in staat om u altijd een maatwerkoplossing te bieden: binnen onze expertisegebieden, op de raakvlakken daarvan en zelfs op vooralsnog onontgonnen terrein.

Onze toegevoegde waarde

Het succes van elk grondwaterproject wordt bepaald door een combinatie van uiteenlopende kennis, vaardigheden, technieken en apparatuur. Ingrijpen in het grondwater brengt zowel grote verantwoordelijkheden met zich mee als risico’s met betrekking tot milieu, veiligheid en kosten. We hebben alles in huis om uw opdracht succesvol uit te voeren. Of het nu gaat om een miljoenenproject of om een kleine opdracht: als ‘aannemer’ zijn wij niet alleen actief betrokken bij alles wat met het project te maken heeft, wij voelen ons bovendien verantwoordelijk voor het welslagen van het gehele project. In de praktijk betekent dit dat risico’s actief door ons worden ondervangen en verborgen omgevingskosten zoveel mogelijk worden voorkomen.

‘Ambitie’ in combinatie met ‘technisch inzicht en ervaring’

Omvangrijke en complexe installatie- en grondwatervraagstukken vragen om een even verantwoordelijke als slagvaardige aannemer. Een goede aannemer biedt u niet alleen de juiste technische oplossing, maar behoedt u ook voor de risico’s die vanuit verschillende hoeken op de loer liggen en die verstrekkende (financiële) consequenties kunnen hebben. Daarom is het prettig dat u als klant kunt rekenen op ons technische inzicht en op een goede vertaalslag naar de best passende oplossing, zodat risico’s tot een minimum beperkt blijven. Wij nemen deze verantwoordelijkheid zeer serieus en gaan tot het uiterste om zaken vóór, tijdens en zelfs ná het proces goed voor u te regelen. We kunnen u hierin elke vorm van maatwerk bieden, tot volledige ontzorging aan toe. Wij werken overigens zoveel mogelijk op basis van duurzame, groene energie, zodat de belasting voor het milieu tot een minimum beperkt blijft.

Kennis van wet- en regelgeving, vergunningen en onttrekkingsquota

Tijdens grondwaterprojecten (en zeker bij bemalingsprojecten) worden vaak grote hoeveelheden water aan de bodem onttrokken. Zowel voor het onttrekken als voor het lozen en infiltreren van grondwater is een onttrekkings- of lozingsvergunning nodig. Behalve technisch inzicht en ervaring, is kennis van relevante wet- en regelgeving dus een belangrijke voorwaarde voor succes. Wij hebben kennis in huis van alle hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving. We houden rekening met de eisen die gesteld worden aan bemalingen en boringen door waterschap of provincie, we leven bijbehorende protocollen na, en zorgen voor het (tijdig!) verkrijgen van benodigde vergunningen: niet of onvolledige naleving brengt grote risico’s met zich mee, die zich vrijwel altijd vertalen naar torenhoge (en onnodige) kosten. Wij bieden u zekerheid en behoeden u voor deze risico’s.

De verbindende schakel tussen ontwerp en uitvoering

Bij installatie- en grondwaterprojecten zijn vaak meerdere partijen betrokken: architecten, projectontwikkelaars, uitvoerders en overige vakspecialisten, maar ook burgers en andere belanghebbenden zonder specialistische kennis. Hoewel deze partijen binnen een project actief met elkaar te maken hebben, lopen hun belangen en kennis nogal eens uiteen. Vaak spreken of begrijpen ze elkaars (vak)taal niet: heldere communicatie tussen de verschillende belanghebbenden is dan een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van het project.

Wij zijn we expert in het slaan van bruggen (liefst tunnels…;-)) tussen deze verschillende partijen: tussen technici en niet-technici, theorie en praktijk, concept en ontwerp, ontwerper en uitvoerder. We spreken niet alleen ieders taal, maar kunnen ook een pragmatische vertaalslag maken die door alle betrokkenen begrepen wordt. Wij zijn van alle markten thuis: we ontwerpen, combineren doeltreffend de informatie uit de verschillende werelden, leveren de benodigde kennis, zetten waar nodig externe experts in, en kennen de ins en outs van wet- en regelgeving. Daarnaast dragen we zorg voor vergunningen. Bij Henk van Tongeren zetten we alles in om de maatwerkoplossing te bewerkstelligen die wij u bij graag bieden.

Henk van Tongeren genomineerd voor de Nationale business succes award

Bekijk hier de visie van Guido van Tongeren op klantrelaties