Maatwerkbemaling

henkvantongeren-home-intro

Geautomatiseerde maatwerkbemaling: kosten- en tijdbesparend

Rijksoverheid, provincies en waterschappen hanteren strenge regels voor het (tijdelijk) onttrekken van grondwater aan de bodem. Hierdoor is het verkrijgen van een onttrekkingsvergunning niet altijd eenvoudig. Bouwprojecten die afhankelijk zijn van bemaling – en dus van een bemalingsvergunning – kunnen hierdoor ernstige vertraging oplopen. Met alle bijkomende kosten van dien.

Direct contact opnemen

Bronbemaling nodig of een andere vraag over onze dienstverlening? Neem gerust contact met ons op.

Sneller een onttrekkingsvergunning met onze geautomatiseerde bemalingstechniek

Om het verkrijgen van een onttrekkingsvergunning te versoepelen – of de noodzaak ervan zelfs te voorkomen! – heeft Henk van Tongeren een efficiënte, geautomatiseerde bemalingstechniek ontwikkeld. Met deze methode kan het onttrekkingsdebiet sterk gereduceerd worden. Een onttrekkingsdebiet is de hoeveelheid water die aan de grond onttrokken moet worden om de bemalingsdoelstelling te realiseren. Dit levert een aanzienlijke besparing op in energie, kosten en tijd. Geautomatiseerde bemaling is mogelijk bij alle vormen van bemaling, denk aan drains, filters en deepwell).

Henk van Tongeren_A3A5039

De voordelen van geautomatiseerde bemaling

Met geautomatiseerde bemaling bespaar je niet alleen op vergunningskosten en proceduretijd (6 tot 8 maanden!), maar ook op energiekosten, milieu, en onttrekkings-, lozings- en retourkosten. Hoe dat komt?

01

Er hoeft minder water aan de grond te worden onttrokken. Bij geautomatiseerde bemaling wordt de grondwaterspiegel voortdurend elektronisch gemonitord. Hierdoor hoeft er nagenoeg geen veiligheidsmarge ingebouwd te worden, waardoor de grondwaterspiegel standaard hoger kan worden afgesteld. Je hoeft dus veel minder water aan de grond te onttrekken en veel minder water retour leveren of afvoeren.

02

Met geautomatiseerde bemaling hoef je geen dure maatregelen te nemen om negatieve effecten op de omgeving te voorkomen. Denk aan het plaatsen van damwanden of bentonietschermen.

03

Het verkrijgen van een vergunning wordt vergemakkelijkt. In sommige gevallen is de onttrekking zo gering, dat de vergunningsplicht zelfs geheel vervalt

Altijd elektronische monitoring, ook op afstand

Bij automatische bemaling wordt het grondwaterpeil via diverse drukopnemers voortdurend volautomatisch gemonitord en optimaal gehouden. ‘Optimaal’ wil zeggen: zo hoog mogelijk, maar net laag genoeg om werkzaamheden zonder waterhinder te kunnen uitvoeren. Bij traditionele bemaling moet er altijd een veiligheidsmarge worden aangehouden. Hierdoor moet er constant meer water weggepompt worden dan feitelijk noodzakelijk is. Bij geautomatiseerde bemaling stellen we de hoogste acceptabele grondwaterstand in. Hoe hoger dit niveau, hoe minder water er weggepompt hoeft te worden.

Extra winst behalen? Stel de stand ’s avonds en in het weekend hoger af dan tijdens werkuren. De stand kun zelfs hoger en lager afstellen tijdens de verschillende bouwfases en op verschillende locaties binnen één bouwput.

Slim besturingssysteem

Alle elektronische meetgegevens worden doorgegeven aan een besturingssysteem. Dit besturingssysteem kan op afstand worden uitgelezen en aangestuurd. Hiermee waarborg je altijd en overal de meest optimale waterstand. Ook wanneer er bijvoorbeeld ineens veel neerslag valt, maakt het systeem het mogelijk om meteen in te grijpen. Hierdoor hoeven we zelden tot nooit een storingsmonteur in te zetten.

Bronbemaling nodig of een andere vraag over onze dienstverlening?

Scroll naar boven