DSI® & stichting O2dit

Sinds 2007 zijn wij licentiehouder van het gepatenteerde DSI® systeem. Om de technologie verder te kunnen ontwikkelen hebben we in 2010 met een aantal collega bronbemalers en FUGRO stichting O2dit opgericht. Inmiddels zijn we als stichting, door middel van wetenschappelijk onderzoek, goed in staat om DSI® te modelleren. Het doen van wetenschappelijk onderzoek zal de komende jaren een speerpunt blijven van de stichting om zo de technische mogelijkheden van het infiltreren van een vloeistof in een poreus medium steeds verder uit te bouwen.

Direct contact

Heeft u interesse in onze dienstverlening of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande knop.

Direct contact

Hoe kunnen wij u helpen?

Regenwater

In de praktijk blijkt onze bodem niet overal in staat om grote hoeveelheden regenwater te absorberen. De opnamecapaciteit van de bodem kan echter aanzienlijk verhoogd worden door de inzet van DSI®: DSI® is een gepatenteerde, duurzame en kostenbesparende techniek waarmee grote hoeveelheden water effectief in de bodem kunnen worden geïnfiltreerd. Aanleg, uitbreiding en onderhoud van DSI® zijn, afgezet tegen bestaande infiltratietechnieken, zowel eenvoudiger als goedkoper. Het systeem neemt bovendien een minimum aan ruimte in, waardoor toepassing in bestaande situaties een aantrekkelijke optie is.

Retourbemaling

Door de inzet van DSI® kunnen we u altijd een optimale retourbemaling garanderen. U voorkomt hierdoor kosten voor grondwaterlozing, waardoor bespaard kan worden op energie, vergunningskosten en proceduretijd. Uit de praktijk blijkt dat DSI® toegepast kan worden op korte afstand van een bouwput of leidingsleuf, en zelfs direct eronder. Dit laatste doen we d.m.v. de Brandenburger: hiermee kunnen we tegelijkertijd water onttrekken én retourneren. DSI® is toepasbaar in combinatie met alle vormen van bemaling: hierdoor is altijd de meest efficiënte vorm van bemaling haalbaar, waardoor er minder water aan de bodem onttrokken hoeft te worden. Een lagere onttrekking betekent een lagere retournering: dit levert dus niet alleen een kostenbesparing op meerdere fronten op, maar betekent ook een lagere belasting voor de leefomgeving.

DSI®: wat houdt het precies in?

DSI® (‘Düsensauginfiltration’) is een duurzame kostenbesparende techniek om water effectief in de bodem te infiltreren. Het biedt daarmee een duurzaam alternatief voor traditionele regenwaterinfiltratie of retourbemaling. De methode is ontwikkeld door de Duitse geohydroloog Werner Wils. Wils stelt dat er voor optimale waterinfiltratie in de bodem energieoverdracht nodig is tussen het te infiltreren regen- of retourwater en het bodemwater. Bepaalde plaatsen in het watervoerende pakket lijken zich bij uitstek te lenen voor maximale energieoverdracht. Dit zijn de zogeheten infiltratiepunten. Het lokaliseren én benutten van deze infiltratiepunten is een voorwaarde voor optimale infiltratie. De DSI®-methode verklaart waarom traditionele methoden van regenwaterinfiltratie of retourbemaling niet in alle gevallen even succesvol zijn. Henk van Tongeren BV is sinds 2007 licentiehouder van de methode van Wils en heeft DSI® sindsdien op meer dan 100 plekken in Nederland met succes toegepast.