Project Plaatsen Duiker bij Schuytgraaf in Arnhem

Project Plaatsen Duiker bij Schuytgraaf in Arnhem
Wat: Project Plaatsen Duiker bij Schuytgraaf in Arnhem
Start project: begin september 2020
Oplevering project: midden oktober 2020
Samenwerking van: gemeente Arnhem en NTP

Tien jaar geleden is er bij de Schuytgraaf een duiker gelegd, die is aangesloten op een vijver. Naast de duiker ligt een archeologisch veld. Met onder andere een oude haven van de Romeinen. De duiker wordt vervangen, maar als wij het water bij het archeologische veld onttrekken, dan begint het rottingsproces en blijft er dus niks van over. Voor ons is het de uitdaging om het water bij de duiker te onttrekken en in het archeologisch veld te retourneren. Zodat het water op peil blijft en de bodem intact.

Project in beeld

Schuytgraaf

Er zijn veel archeologische vondsten gedaan in de bodem van Schuytgraaf. Deze vondsten laten zien dat hier 7.000 jaar geleden al mensen leefden. Er zijn aardewerken kruiken, bronzen mantelspelden, Romeinse munten, verbrande botresten en vuurstenen werktuigen gevonden. En in 2002 zijn er verschillende Romeinse crematiegraven gevonden van zo’n 2.000 jaar oud. Het archeologisch veld is een Rijksmonument. Dit betekent dat er niet gebouwd mag worden. Niets mag de archeologische laag beschadigen. De resten blijven bewaard in de grond om op een dag misschien door een latere generatie opgegraven te worden.

Bronbemaling nodig of een andere vraag over onze dienstverlening?

Scroll naar boven