Project Hedwigepolder voor Jan de Nul Groep

IMG_2002
Wat: Project Hedwigepolder voor Jan de Nul Groep
Start project: voorjaar 2021
Oplevering project: najaar 2021
Samenwerking van: Jan de Nul Groep

Bemaling voor een unieke kunstmatige dijk
In de Hedwige-Prosperpolder is een unieke kunstmatige dijk van één voetbalveld groot en ruim zeven meter hoog gebouwd door het waterschap in samenwerking met Fugro, Deltares en het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit project doen ze innovatief onderzoek naar de sterkte van dijken op getijdenzand in relatie tot piping. Tijdens de proef wordt via vier verticale buizen water geïnfiltreerd in de laag getijdenzand. Zo wordt hoog water gesimuleerd. Henk van Tongeren heeft voor dit project een slim watersysteem gebouwd om dit hoge water te simuleren en getijden na te bootsen. Het systeem is op afstand te besturen en real time uit te lezen.

Waarom dit onderzoek?
Regelmatig blijken dijken in Nederland verzwakt te zijn door ongewenste vorming van kanaaltjes onder de dijk. Dit wordt ook wel piping genoemd, waarbij grond onder de dijk wordt weggespoeld. Als dit om kleine zanddeeltjes gaat, levert dit geen problemen op. Bij een grotere waterstroom kunnen hele stukken zand meegevoerd worden. De dijk raakt hierdoor ernstig verzwakt en instabiel met instorting tot gevolg. Volgens de hypothese van het onderzoeksteam hebben dijken gebouwd op getijdenzand hier veel minder last van. Plus: het is een methode waarmee tientallen miljoenen euro’s aan dijkversterking kunnen worden bespaard. Dit scheelt ook weer overlast voor omwonenden én het milieu wordt minder belast.

Bronbemaling nodig of een andere vraag over onze dienstverlening?

Scroll naar boven