Project EU Life+ Aerfit Apeldoorn

Project EU Life+ Aerfit Apeldoorn
Wat: Project EU Life+ Aerfit Apeldoorn
Start project: oktober 2019
Oplevering project: december 2022
Samenwerking van: Gemeente Apeldoorn, O2DIT, Stowa/Rioned en Holscher Wasserbau

Door klimaatverandering regent het in Nederland steeds vaker en harder. Iets waar ons huidige rioolstelsel niet op berekend is en we ook niet kunnen aanpassen. Gevolg? Ondergelopen straten en eventuele schade aan en in huizen en gebouwen.

Dat betekent voor overheden anticiperen. De gemeente Apeldoorn is daarom met ons (HvT), de stichting O2DIT, Stowa/Rioned en Holscher Wasserbau een samenwerkingsproject gestart om dit probleem met onze innovatieve DSI®/FHVI-infiltratietechniek te voorkomen. Vanaf 2019 tot 2022 worden er door Henk van Tongeren Water & Techniek 150 infiltratiebronnen geplaats op diverse locaties in Apeldoorn. Om zo het overtollig regenwater op een effectieve en duurzame manier af te voeren.

Project in beeld

Het project wordt gefinancierd met LIFE+ subsidie van de Europese Unie die met het project Aerfit (Adaptation to Extreme Rainfall) de veelbelovende DSI®/FHVI-infiltratietechniek inzet om schade door hevige regenval te voorkomen in stedelijk gebied.

DSI®/FHVI-infiltratietechniek

Onze gepatenteerde DSI®/FHVI techniek infiltreert regenwater effectief en direct in de bodem. Zo voorkomen we op een natuurlijke manier dat rioolsystemen en waterzuiveringsinstallaties overbelast raken. We houden droge voeten en voor de natuur nuttig regenwater verdwijnt niet zomaar in het rioolputje.

Een mooie combinatie van uitvoering & coördinatie

Henk van Tongeren Water & Techniek heeft in dit project de coördinerende rol richting de Europese Unie. Naast het plaatsen van de bronnen en het toepassen van de infiltratietechniek monitoren wij de infiltatieputten voor de komende drie jaar. De resultaten delen we met overheden en professionals in Nederland en de EU. Met als doel: bewijs leveren dat de DSI®/FHVI techniek de negatieve gevolgen van extreme regenval kan voorkomen op een effectieve, kostenbesparende en duurzame wijze.

Bronbemaling nodig of een andere vraag over onze dienstverlening?

Scroll naar boven