Project Vervangen aanvoerleidingen gemaal Duiven

Project Duiven
Wat: Project Vervangen aanvoerleidingen gemaal Duiven
Start project: juni 2020
Oplevering project: juli 2020
Samenwerking van: Dusseldorp ISM

Voor het project ‘Vervangen aanvoerleidingen gemaal Duiven’ hebben wij in opdracht van Dusseldorp ISM de complete bronbemaling uitgevoerd. Wij werkten samen met een bouwteam, de gemeente Duiven en Aveco de Bondt. De grootste uitdaging was het beheersen van de grondwaterstand in de omgeving. 15 meter van de werkplek staat een woonboerderij die schades kan vertonen door de (bemalings)werkzaamheden. En dat willen we natuurlijk niet.

Project in beeld

Grote uitdaging

Om schades te voorkomen hebben wij:

  • Een DSI-retourbemaling toegepast.
  • Het retourveld geoptimaliseerd door de effecten in MWell door te rekenen.
  • 6 peilbuizen geplaatst die een automatische drukopnemer hebben die we op afstand kunnen uitlezen.
  • Bodemvochtsensoren geplaatst in de zettingsgevoelige laag.
  • Een 24/7 monitorings- en alarmeringssysteem ingezet.

Om de werkzaamheden in het gemaal uit te kunnen voeren, moest de rioolwaterafvoer gewaarborgd worden. Hiervoor hebben wij drie overpompinstallaties geplaatst. Elke pomp heeft een capaciteit van 150 m3 per uur.

Projectkenmerken:

  • Onttrekkingsdebiet van 250 m3 per uur.
  • Rioolsleuf 50 meter lang en ca. 4 meter diep.
  • Retourveld van ca. 80 m3 per uur zodat de omgevingsbeïnvloeding beheerst was.
  • 100 meter afvoerleiding voor het resterende bemalingswater.

Ondanks de complexiteit van het werk is alles goed verlopen en zijn er geen schades opgetreden.

Bronbemaling nodig of een andere vraag over onze dienstverlening?

Scroll naar boven