Project Amaliahaven Rotterdam

20210628-Topview-462A3865
Wat: Project Amaliahaven Rotterdam
Start project: najaar 2021
Oplevering project: najaar 2023
Samenwerking van: bouwcombinatie van HOCHTIEF, Van Oord en Ballast Nedam

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam zorgen wij er samen met HOCHTIEF, Van Oord en Ballast Nedam voor dat er 2,4 kilometer aan nieuwe kademuur wordt gerealiseerd op de Maasvlakte II gelegen haven. Een uitdagend project dat bij oplevering tot een jaarlijkse overslag van vier miljoen standaardcontainers in de Rotterdamse haven zal leiden.

Project in beeld

Van pompproef tot bemalingsadvies
Het bemalen van zo’n omvangrijk project is een secuur klusje. Om tot de meest duurzame en efficiënte bemaling te komen, hebben we eerst een pompproef gedaan op twee locaties. Deze resultaten zijn verwerkt in een bemalingsadvies die we in samenwerking met Tjaden Adviesbureau Grondmechanica hebben opgesteld. In totaal hebben we 80 peilbuizen geplaatst, inclusief realtime monitoring en 2 retourvelden nabij de bestaande kades. Deze retourbemaling is aangelegd om negatieve omgevingsbeïnvloeding te voorkomen. Denk aan zettingen. Hiervoor moesten we enkele honderden meters afvoerleiding leggen met bijbehorende opjaagstations.

Na het bemalingsadvies zijn we gestart met de bemaling van het nieuwe stuk haven. Langs de diepzeekades legden we 10 strengen drainage aan en langs de binnenkades 5 strengen. In totaal hebben we 18.350 + 3.150 meter drainage op 6 m1 diepte aangebracht. Per 4 moten plaatsten we 1 pompdijk met pompsets bestaande uit 10 pompen. Momenteel zijn tientallen pompen gelijktijdig in bedrijf om de boel droog te houden.

Duurzame ambities delen
De Rotterdamse mentaliteit van aanpakken en praktisch werken, sluit naadloos aan op onze manier van werken. Ook delen we de gedachte dat er altijd gekeken moet worden naar de meest duurzame oplossing. Door het inzetten van elektrisch materieel bijvoorbeeld en deze aan te sluiten op de vaste stroom. Hierdoor maken alle elektrische pompen gebruik van het stroomnet en hoeven er geen draaiende dieselpompen en -aggregaten ingezet te worden. Zo sluiten wij volledig aan bij de duurzame ambities van het Havenbedrijf om de co2-uitstoot flink te verminderen.

Bronbemaling nodig of een andere vraag over onze dienstverlening?

Scroll naar boven