Pompen of verdrogen: noodpompen nodig om schade door droogte te voorkomen

Vanwege de aanhoudende droogte worden er op verschillende plekken in Nederland noodpompen geplaatst om de lage waterstanden tegen te gaan. Bijvoorbeeld in Oost-Groningen waar ons zusterbedrijf Flexpumps pompen heeft geplaatst.

Flexpumps is gespecialiseerd in projecten waarbij er snel een pompoplossing geboden is. Na een belletje op dinsdagavond van waterschap Hunze en Aa’s konden we direct actie ondernemen. Hierdoor pompten we woensdagochtend bij Musselkanaal al duizend liter per seconde bij en in Veendam ruim tweeduizend. Vandaag wordt er nog een pomp aangesloten bij het gemaal in Musselkanaal.

Omdat het stroomnet het niet toelaat, passen we aggregaten toe. Deze hebben we uitgerust met HVO100 brandstof om de impact op het milieu maximaal te beperken.

Waarom noodpompen?

De extra pompen zijn nodig om de kwetsbare gebieden in deze regio van voldoende water te voorzien. Door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen zakt het waterpeil namelijk een halve centimeter per dag. Met als gevolg schade aan de kwetsbare natuur en landbouw. Ook zijn bedrijven zoals Royal Avebe afhankelijk van voldoende water voor hun productieproces.

In andere gebieden zien we ook deze problemen door een te lage waterstand:

  • Droogvallen beken, plassen en sloten
  • Belemmering voor scheepvaart
  • Op lange termijn schade aan dijken die voldoende vochtig moeten blijven
  • Op lange termijn schade aan funderingen van gebouwen

De verwachting is dat er de komende tijd het waterschap op meerdere plekken noodpompen moet laten plaatsen. De droogte en hoge temperaturen zijn voorlopig nog niet voorbij.

Ernstige schade door droogte voorkomen is beter dan genezen. Dus heb je advies nodig of ben je op zoek naar de juiste pompoplossing voor jouw gebied? Neem contact met ons op via 055 – 368 23 00 of info@henkvantongeren.nl.

Flexpumps plaatst noodpompen bij gemaal Musselkanaal
Noodpompen bij gemaal Musselkanaal
Bijpompen verkleint schade aan landbouwgebieden
Gemaal van bovenaf
Scroll naar boven