Infiltratiesysteem op maat voor N794

Tussen de dorpen Epe en Heerde in Gelderland loopt de provinciale weg N794. Bij de reconstructie van deze weg, op het traject tussen Epe en de A50, is een bijzonder afwateringssysteem ontworpen, deels op basis van DSI-hemelwaterinfiltratie. Fugro en Henk van Tongeren Water & Techniek stonden voor deze innovatie aan de lat. 

Aanvankelijk was er een reguliere renovatie gepland, maar provincie Gelderland, het waterschap en de gemeenten Epe en Heerde besloten de situatie integraal aan te pakken. Ze grepen deze kans meteen aan om ook de verkeersveiligheid te verbeteren, het verkeersgeluid te reduceren en lokaal wateroverlast tegen te gaan. Op een aantal locaties was de directe omgeving namelijk regelmatig nat door het hemelwater dat van de weg afstroomde. 

Het oorspronkelijke plan 

Oorspronkelijk zou het afwateringssysteem aan weerszijden van de weg worden aangelegd. Maar door alle kabels en leidingen was er weinig ruimte voor een nieuw afwateringssysteem. Meer ruimte creëren door bijvoorbeeld bomen te kappen, stuitte op bezwaar bij omwonenden. Bovendien lag het wegtraject geohydrologisch gezien in een complex gebied. Fugro heeft daarom in samenwerking met Henk van Tongeren Water en Techniek een bijzonder afwateringssysteem ontworpen, datin het midden is geplaatst.

Missie: water lokaal verwerken

Belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp was dat het hemelwater zoveel mogelijk lokaal verwerkt moet worden. Fugro deed onderzoek om meer inzicht te krijgen in de bodemopbouw, grondwaterstanden en doorlatendheid. Op basis daarvan zijn er verschillende maatregelen uitgevoerd. Zo is het traditionele drainagesysteem vervangen door een infiltratie-transportriool (IT-riool) en zijn er op twee locaties waterbergingskratten aangebracht. 

DSI-techniek biedt oplossing 

Deze maatregelen waren echter niet voldoende. Daarom heeft Fugro op enkele locaties infiltratiebronnen volgens de DSI-techniek aangelegd. De opnamecapaciteit van de bodem is hiermee aanzienlijk verhoogd. Onder normale omstandigheden functioneert het systeem goed en zelfs bij een overbelasting bewijst de techniek haar waarde. Zo werd Epe, na oplevering van de weg, overvallen door een hoosbui met een intensiteit van 47 mm in 30 minuten, ver boven de ontwerpnorm van 19,8 mm in 60 minuten. Toch werd maar op twee punten bij de weg wateroverlast ervaren. Een mooi resultaat.

Scroll naar boven