Apeldoorn klimaatbestendig

Net als veel andere steden kampt Apeldoorn met wateroverlast tijdens extreme regenbuien. Gemeente Apeldoorn koppelt daarom het hemelwater af van het riool met behulp van 150 DSI® infiltratieputten. Het is een pilotproject waar heel Europa van kan leren.

Samenwerken en monitoren

De afkoppeling en infiltratie van hemelwater in Apeldoorn wordt gesubsidieerd vanuit het LIFE-programme van de EU en heet daarom het LIFE AERFIT-project (Adaptation to Extreme Rainfall). Gemeente Apeldoorn werkt hierin samen met Henk van Tongeren Water & Techniek, Stichting 02DIT, STOWA-Stichting RIONED en Hölscher Wasserbau. Na de aanleg van de putten worden ze twee jaar gemonitord. De resultaten zorgen ervoor dat de DSI®-techniek verder ontwikkeld en verbeterd kan worden.

Werk met werk maken

De putten worden van 2019 tot en met 2022 aangelegd op diverse locaties in de gemeente. Om de overlast voor burgers te beperken wordt de aanleg van de putten zoveel mogelijk met andere werkzaamheden gecombineerd, zoals het vervangen van het riool of het wegdek. Henk van Tongeren Water & Techniek heeft in 2020 twintig nieuwe DSI®-putten in Apeldoorn geplaatst. Voor 2021 staan 50 nieuwe putten in de planning

Bodemonderzoek

Bij het kiezen van locaties van de DSI® infiltratieputten wordt nagegaan of de bodem doorlatend genoeg is. Dat luistert erg nauw. Een iets hoger leemgehalte kan al zorgen voor 40% langzamere infiltratie. Ook de diepte van de filter speelt een rol. Daarom wordt bij het boren van een put eerst een boorstaat gemaakt. In dit overzicht staat voor elke diepte de samenstelling van de bodem: is deze zandig of lemig, hoeveel grind zit erin, enzovoort. De filter wordt vervolgens geplaatst ter hoogte van een goed doorlatende laag.

Nieuwe filters

Tijdens een eerder pilotproject in Putten bleek dat de filters van de DSI® infiltratieputten regelmatig verstopt raakten door organisch materiaal. Daarom worden er in Apeldoorn nieuwe filters toegepast. De nieuwe filter bestaat uit een buiten- en een binnenfilter. De binnenfilter kan gemakkelijk naar boven gehaald worden om het schoon te maken. Dat zorgt voor een betere functionaliteit tegen lagere onderhoudskosten.

Positief effect

De eerste ervaringen met de DSI® infiltratieputten in Apeldoorn zijn positief. In 2020 was er minder wateroverlast, terwijl er in dat jaar toch sprake is geweest van stevige regenval. De komende jaren wordt de werking van de putten tijdens hoosbuien verder gemonitord.

Scroll naar boven