Foliekwelschermen en kunststofdamwanden

1-m-overlapping

Foliekwelschermen en kunststofdamwanden aanleggen

Foliekwelschermen

Foliekwelschermen (of foliekeerwanden) bieden uitkomst op plaatsen of situaties waar de omgeving waterdicht afgeschermd dient te worden van een vervuilingsbron. Denk aan:

  • Vuilstortplaatsen;
  • Bodemsaneringsprojecten;
  • Waterwinningsprojecten.

Daarnaast kan de techniek ook worden ingezet als waterkering voor een ijsbaan of natuurgebied of bij de aanleg van een verdiepte snelweg of een dam.

Een vraag over onze foliekwelschermen of een andere vraag over onze dienstverlening? Neem gerust contact met ons op.

De techniek achter het foliekwelscherm

Het folie (maximale dikte: 1,5 mm) bevestigen we op een stevige achtergrond: deze zogeheten keerwand wordt verticaal in de bodem geplaatst en kan een maximale diepte bestrijken van 5 meter. De aard en de dikte van het folie (maar ook de verbindingen tussen de afzonderlijke delen) kan op de juiste manier worden aangepast aan het soort vervuiling en andere vereisten.

Foliescherm
Damwand in mengsleuf

Kunststofdamwanden

Worden er hoge eisen gesteld aan de keerwand en dienen er waterdichte sloten en hoeken te worden aangebracht? Denk bijvoorbeeld aan anti-piping schermen, dan kan een kunststofdamwand een interessant alternatief zijn. Wij hebben verschillende technieken in huis om deze wanden aan te brengen. Wij zijn gespecialiseerd in het zogenaamde prolock-systeem.

Deze schermen brengen we aan met een diepdrainmachine, die maakt een losgemengde sleuf waar de damwanddelen in geplaatst worden. De maximale diepte voor het aanbrengen van de schermen met mengvrezen is ongeveer 8,50 meter.

Een andere techniek om deze damwandschermen aan te brengen is de avegaar boorinstallatie, die de gaten ‘voorboort’ en in één werkgang de damwandplanken aanbrengt. Deze machine is GPS-gestuurd, waardoor we de damwand op de juiste diepte en in de goede richting in de bodem kunnen plaatsen. De maximale diepte voor het aanbrengen van de damwand met boren is 10 meter.

Een vraag over onze foliekwelschermen of een andere vraag over onze dienstverlening?

Scroll naar top