Waarom zijn we goed in wat we doen?

ontdek onze toegevoegde waarde

DSI®

Meer informatie

Drainage- en schermtechniek

Meer informatie

Bronbemaling

Meer informatie

Henk van Tongeren | Grondwatertechniek

Grondwatertechniek omvat alle handelingen die te maken hebben met het onttrekken van grondwater aan de bodem en beheersing van het grondwater. Hieronder vallen bijvoorbeeld grondboringen voor waterputten en (drink)waterwinning, technieken om ongewenst grondwater continu af te voeren of juist tegen te houden, maar ook het (tijdelijk) verlagen van de grondwaterstand ten behoeve van ontgraving, infrastructurele werken of bouwwerkzaamheden. Dit laatste wordt bronbemaling genoemd.

Henk van Tongeren is specialist op het gebied van borings- en bemalingstrajecten, in binnen- en buitenland. Wij voeren regelmatig grote landelijke infrastructurele projecten uit (o.a. bemaling bij de aanleg van de nieuwe A2-tunnel onder Maastricht); we werken daarnaast met evenveel passie en precisie aan opdrachten voor particuliere klanten. Elke klant is voor ons even belangrijk en we doen er alles aan om elke klant tevreden te stellen.