Bronboringen, Brandputten & Regenwaterinfiltratie

Elke situatie, grondsoort en boringsdoel vraagt om een specifieke booroplossing. Henk van Tongeren heeft voor elk vraagstuk een passende boortechniek. Wij zijn BRL 2000 en BRL 2100 gecertificeerd. In de praktijk maken wij het meest gebruik van de boortechnieken avegaren, pulsen, spoelboren en zuigboren.

 

 

Bemalen & Boren dienstverlening:

Direct contact

Heeft u interesse in onze dienstverlening of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande knop.

Direct contact

Hoe kunnen wij u helpen?

Wilt u graag een mondelinge toelichting of kunt u iets niet vinden op onze website, bel gerust 055 – 368 23 00. Wij leggen u het graag uit!

 

Onderhouds- en herstelwerkzaamheden

Heeft u een drink- of grondwaterbron, een pompinstallatie of brandput? Dan is het belangrijk om deze goed te onderhouden en indien nodig te laten repareren. Alleen een goed werkende installatie biedt u de (kosten)voordelen van een eigen (drink)water- of bluswatervoorziening. Goed onderhoud garandeert u bovendien dat de installatie op het moment dat u deze nodig heeft, ook daadwerkelijk functioneert. Wij testen daarom met regelmaat de brandputten van al onze klanten.

Grond- en drinkwaterbronnen

Soms is het wenselijk om over een eigen watervoorziening te kunnen beschikken. Dat geldt bijvoorbeeld voor campings en vakantieparken die op afgelegen locaties liggen: aansluiting op de reguliere waterleiding is dan vaak kostbaar en soms niet eens mogelijk. Juist wanneer er grote hoeveelheden water voorhanden moeten zijn (bijvoorbeeld als gevolg van piekbelasting in de ochtenduren), is het belangrijk om te kunnen putten uit een eigen, toereikende waterbron.

Voorzien in uw eigen (drink)waterbehoefte

Henk van Tongeren heeft op de Veluwe inmiddels talrijke bronnen aangelegd. Hierdoor kunnen veel campings en parken tegenwoordig betaalbaar voorzien in hun eigen drinkwaterbehoefte en hun gasten natuurzuiver water aanbieden. Ook voor particulier gebruik kan een eigen watervoorziening handig zijn, bijvoorbeeld voor uw moestuin en voor het bewateren van bomen, bloemen of planten. Vanzelfsprekend leveren wij hiertoe ook de benodigde pompinstallaties.

Bronnen op openbare speelplaatsen (zwem-/speelwater)

Steeds vaker hebben kinderen de mogelijkheid om op openbare speelplaatsen met water te spelen, te zwemmen of pootje te baden. Henk van Tongeren legt deze grondwaterinstallaties aan, al dan niet voorzien van een of meerdere handpompen, zodat kinderen het water zelf kunnen oppompen. Water staat garant vuur uren speelplezier, zeker in combinatie met zand.

Brandputten

In het verleden werd bluswater meestal onttrokken aan de waterleiding of aan open water. Tegenwoordig zijn watermaatschappijen ontheven van de plicht om de ‘beschikbaarheid van voldoende bluswater’ te garanderen. Nederlandse veiligheidsregio’s (waarin ook de brandweerkorpsen sinds enige jaren zijn ondergebracht) dienen altijd en overal beschikking te hebben over voldoende bluswater (90 m3 water per uur). De brandweer dan wel de gemeente zijn hiervoor verantwoordelijk. Henk van Tongeren is expert in het aanleggen van adequate brandputten die voldoen aan alle gestelde wet- en regelgeving. Landelijk behoren reeds 10-tallen gemeenten en brandweerkorpsen tot onze vaste klantenkring.

Regenwaterinfiltratie

In Nederland krijgen we steeds vaker te maken met wateroverlast als gevolg van hevige regenval. De verwachting is dat deze ontwikkeling ook in de toekomst zal doorzetten. Ons rioolstelsel is echter niet berekend op het verwerken van extreme regenval en kan hier ook niet op worden aangepast. Een effectieve en eenvoudiger oplossing om overtollig water af te voeren, is regenwaterinfiltratie: hierbij wordt regenwater direct teruggebracht in de bodem. Regenwaterinfiltratie voorkomt overbelasting van rioolsysteem en waterzuiveringsinstallaties, en biedt een relatief goedkope oplossing.

In de praktijk blijkt onze bodem niet overal in staat om grote hoeveelheden regenwater te absorberen. De opnamecapaciteit van de bodem kan echter aanzienlijk verhoogd worden door de inzet van DSI®: DSI® is een gepatenteerde, duurzame en kostenbesparende techniek waarmee grote hoeveelheden water effectief in de bodem kunnen worden geïnfiltreerd. Aanleg, uitbreiding en onderhoud van DSI® zijn, afgezet tegen bestaande infiltratietechnieken, zowel eenvoudiger als goedkoper. Het systeem neemt bovendien een minimum aan ruimte in, waardoor toepassing in bestaande situaties een aantrekkelijke optie is.