Bronbemaling & Drainage

Waarom bronbemaling?

Bij het graven van putten of sleuven in het kader van bouwwerkzaamheden, is het zaak niet gehinderd te worden door het aanwezige grondwater. Door water aan de bodem te onttrekken, wordt de grondwaterstand – plaatselijk en tijdelijk – verlaagd. Het verlagen kan om verschillende redenen noodzakelijk zijn; naast een veilige en stabiel ontgravingsvlak is het droog kunnen werken bij de aanleg van infrastructurele werken, leidingen of riolering minstens net zo belangrijk. Hiertoe worden op verschillende plaatsen in of rond de bouwput ‘filters’ of ‘drains’ (bronnen) geplaatst: deze voeren het toestromende grondwater af voordat het de put of sleuf kan bereiken. In principe worden er 3 typen onderscheiden: (met plaatjes 1.openbemaling, 2 freatische bemaling en 3 spanningsbemaling).

Bemalen & Boren dienstverlening:

Direct contact

Heeft u interesse in onze dienstverlening of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande knop.

Direct contact

Hoe kunnen wij u helpen?

Wilt u graag een mondelinge toelichting of kunt u iets niet vinden op onze website, bel gerust 055 – 368 23 00. Wij leggen u het graag uit!

Welke technische mogelijkheden zijn er?

Je kunt grondwater verticaal of horizontaal uit de bodem onttrekken. Hierbij wordt het onderscheid gemaakt tussen verticale en horizontale bronbemaling. Bij verticale bronbemaling wordt overtollig grondwater afgevoerd via verticaal geplaatste zuigbuizen (filters); de filters worden daarbij rondom de bouwput geplaatst. Bij horizontale bemaling gebeurt dit via horizontaal geplaatste zuigbuizen (drains); deze drains worden onder de bouwput ingefreest. Bij bouwputten wordt dus zowel gebruik gemaakt van verticale als van horizontale bemaling. Deze laatste wordt daarnaast gebruikt voor het aanleggen van ondergrondse kabels of leidingtracés.

Om via een verticale of horizontale methode te kunnen ontwateren, maak je gebruik van vacuüm of zwaartekracht.

Bij zwaartekrachtbemaling kan het water – onder invloed van de zwaartekracht – zelf naar de bron stromen.

Bij vacuümbemaling kan dit niet en wordt het water met behulp van een vacuüm aangezogen.

Omgevingsrandvoorwaarden

Door te bemalen grijp je in het aanwezige watersysteem. De mens en de natuur mogen hiervan natuurlijk geen hinder ondervinden. Dit betekent dat omgevingsmanagement voor ons een dagelijks vanzelfsprekend feit is. Door het focussen op de omgeving en het ontwerpen van maatoplossingen is de omgeving van uw project bij ons in goed handen.